สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวาน137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้502
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1021
mod_vvisit_counterเดือนนี้2217
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4622
mod_vvisit_counterทุกวัน395923

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 3.239.129.91
,
Today: พ.ค. 17, 2022

Ninja RSS Syndicator

Unable to retrieve Items!


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ., Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
รายชื่อหนังสือของ มจพ. PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 40
แย่ดีที่สุด 
สินค้า - หมวดเครื่องกล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:01 น.

รายชื่อหนังสือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้ลาพระนครเหนือ
ลำดับชื่อหนังสือผู้แต่งราคา
1การโปรแกรมภาษาซีผศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง250
2การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาปาสคาลผศ.อุดม จีนประดับ170
3การซ่อมบำรุงและรักษามอเตอร์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ไม่มีส่วนลด)105
4กลศาสตร์ความร้อนรศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์110
5การวิจัยเบื้องต้นผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล190
6การป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผศ.ดำรง จีนขาวขำ130
7กลศาสตร์เครื่องจักรผศ.ดร.ชวลิต อยู่ภักดี75
8การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผศ.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์190
9การคำนวณและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลรศ.บรรเลง ศรนิล ,อ.กิตติ นิงสานนท์85
10การวิเคราะห์แวกเตอร์ผศ.ศรีบุตร แววเจริญ180
11การออกแบบระบบไฟฟ้า อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา160
12การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ผศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง290
13เกร์ลิงค์ ทฤษฎีเครื่องมือกลศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ130
14การบริหารอาชีวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ150
15การจัดการภาษีและกฎหมายแรงงานผศ.วีระ อรัญมงคล120
  ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ 
16กลศาสตร์วิศวกรรมอ.สำรวย160
17เขียนแบบไฟฟ้า 01 Eอ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์75
18เขียนแบบภาพคลี่ 01 Pอ.ศิริวรรณ รักการงาน80
  อ.วันทนีย์ สุขมาก 
19เขียนแบบเครื่องกล 002รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์75
  อ.ธีรพล เมธีกุล , อ.วรพจน์ ศรีวงษ์คล 
20เขียนแบบเครื่องกล 003รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์75
  อ.ธีรพล เมธีกุล , อ.วรพจน์ ศรีวงษ์คล 
21เขียนแบบเครื่องกล 03รศ.บรรเลง ศรนิล80
22เคมีอินทรีย์ (ใหม่)อ.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์285
23เคมีอินทรีย์ (เก่า)อ.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์170
24เคมีของไฮโดรคาร์บอนอ.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์75
25คณิตสถิติศาสตร์ผศ.ทองคำ ไม้กลัด150


ลำดับชื่อหนังสือผู้แต่งราคา
26คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผศ.พูนศักดิ์ เอื้อเดชากุล195
27โครงสร้างข้อมูลปาสคาลอ.สุรชาติ พ่วงพุ่ม85
28คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1ผศ.สุพร รัตนพันธ์130
29คณิตศาสตร์วิศวะ 1ผศ.ปรียา ขุมทรัพย์85
30คณิตศาสตร์วิศวะ 2ผศ.ปรียา ขุมทรัพย์120
31เครื่องกลขนถ่ายศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ75
32เครื่องจักรพลังน้ำ,ไอน้ำและหม้อน้ำศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ75
33คณิตศาสตร์ช่างเบื้องต้นศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ75
34คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้าศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ75
35แคลคูลัสอ.รุ่งศิริ ไทยตรง115
36แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์รศ.ศรีบุตร แววเจริญ130
 ฟังก์ชั่น หลายตัวแปร  
37งานวัดละเอียด 2ผศ.สมปอง มากแจ้ง80
38งานวัดละเอียด 3ผศ.สมปอง มากแจ้ง130
39งานเชื่อมและตัดโลหะด้วยแก๊สรศ.ดร.สบสันต์ อุตกฤษฏ์55
40จิตวิทยาอุตสาหกรรมอ.นพคุณ200
41เฉลยแบบฝึกหัดเทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์1,2รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์35
42เฉลยฟิสิกส์มัธยมปลายรศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์55
43เดต้ารถยนต์รศ.อำพล ซื่อตรง145
44ตารางคู่มืองานโลหะรศ.บรรเลง ศรนิล350
  ผศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์ 
45ตารางงานโลหะรศ.บรรเลง ศรนิล185
  ผศ.ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์ 
46ตารางเทอร์โมไดนามิกส์ รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์35
  รศ.บรรเลง ศรนิล 
47เทคโนโลยี CNC งานไม้อ.นพดล220
48เทคโนโลยีทางการศึกษารศ.ดร.เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต115
49เคมีของไฮโดรคาร์บอนดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์85
50ทฤษฏีและการนำไปใช้งานออปแอมป์ผศ.ดำรง จีนขาวขำ110
51ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า เล่ม 1อ.ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์295


ลำดับชื่อหนังสือผู้แต่งราคา
52เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ MIAPผศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์75
53เทคโนโลยีเครื่องมือกลศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ105
54เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้ผศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์90
55เทคโนโลยีเครื่องยนต์ผศ.อำพล ซื่อตรง100
56ทฤษฎีและการนำไปใช้งาน PLCผศ.ดำรง จีนขาวขำ105
57เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์145
58ไบโอเซนเซอร์เบื้องต้นอ.โสภา กลิ่นจันทร์150
59แบบฝึกหัดงานฝึก ตะไบ 02อ.วินัย ตรีไพชยนต์40
60พื้นฐานบริหารงานอุตสาหกรรมศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ130
  อ.วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ 
61ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์240
62ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์240
63ฟิสิกส์มัธยมปลาย 1รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์60
64ไฟฟ้าเบื้องต้น 1ศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ55
65ไฟฟ้าเบื้องต้น 2รศ.ประเสริฐ สองทิศ55
66ไฟฟ้าเบื้องต้น 3รศ.ประเสริฐ สองทิศ45
67ไฟฟ้าเบื้องต้น 4รศ.ประเสริฐ สองทิศ45
68ไฟฟ้าเบื้องต้น 5ศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ55
69ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51ผศ.อุดม จีนประดับ170
70ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปฏิบัติ)ผศ.อุดม จีนประดับ80
71ไมโครโปรเซสเซอร์ผศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก130
72เมตริกซ์รศ.ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง75
73มนุษย์สัมพันธ์อ.วิมล เหมือนคิด180
74ระบบนิวแมติคส์และไฮดรอลิกส์รศ.วันชัย จันทรวงษ์170
75รวมสูตรเทคนิครศ.บรรเลง ศรนิล ( และคณะ )120
76โลหะวิทยาผศ.ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์60
77โลหะวิทยาผศ.สมนึก วัฒนศรียะกุล95
78โลหะวิทยาและวัสดุวิศวกรรมอ.จงกล รัตนสุข80
79วิทยาศาสตร์ถามตอบประกอบปัญญา รศ.ธนกาญจน์ ภัทรกาญจน์180
80วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอ.ชูศักดิ์190


ลำดับชื่อหนังสือผู้แต่งราคา
81วิศวกรรมคอนเคอร์เร้นท์ผศ.ดร.อรรถกร เก่งพล395
82วิศวกรรมยานยนต์ 1ผศ.จำนงค์ พุ่มคำ40
83วิศวกรรมยานยนต์ 2ผศ.จำนงค์ พุ่มคำ80
84วัสดุวิศวกรรมอ.ศิริพร ดาวพิเศษ180
85วัสดุวิศวกรรมผศ.ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์40
86สมดุลมวลสารพลังงาน การถ่ายเทโมเมนตัมอ.โสภา กลิ่นจันทร์170
87สารประกอบอินทรีย์อ.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์130
88สนทนาฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นเร็วดร.ประสิทธิ์ นาคประทุมสวัสดิ์180
89สมการเชิงอนุพันธ์การแปลงลาปลาซผศ.จินตนา เสริมพงษ์พันธ์145
90สถิติวิศวกรรมศาสตร์ผศ.ทองคำ ไม้กลัด130
91สถิติสำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ผศ.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์180
92อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1ผศ.ดำรง จีนขาวขำ150
93อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2ผศ.ดำรง จีนขาวขำ150
94อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2(ภาคปฏิบัติ)ผศ.ดำรง จีนขาวขำ150
95อนุกรมอนันต์รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง85
96อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังผศ.ดำรง จีนขาวขำ220
97English Communicatioon Viaอ.พิทยา อนุกูล110
 Engineering book 1  
98ES 401ผศ.ประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์45
99ES 402ผศ.ประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์45
100LE 301อ.พิทยา อนุกูล45
101วิชาชิ้นส่วนเครื่องกล ใบงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ไม่มี25
102วิชาชิ้นส่วนเครื่องกล ใบเนื้อหาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่วนลด25

 * ซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป ส่วนลด 25%  

    ซื้อ 20,000 บาท ขึ้นไป ส่วนลด 30%  

 ** สั่งจ่ายเช็คในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" 

 *** เบอร์โทรศัพท์ 02 - 9132500 ต่อ 1436, 1437
FAX 02-5869012
ศูนย์ผลิตตำราเรียน
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 13:07 น.